คำถามที่พบบ่อย

         หมวดหมู่ > พระพุทธศาสนา >
พระพุทธศาสนา

คำถาม : เราอาจจะบรรลุนิพพานในชีวิตนี้ได้หรือไม่

ตอบ : ได้แน่นอน มีข้อความหลายแห่งในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึง นิพพานในชีวิตนี้ตอนหนึ่งว่า ธรรมะซึ่งอาจเห็นได้ด้วยตนเองนั้นทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เชิญชวนให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน และผู้ฉลาดพึงทราบได้เฉพาะตน ผู้ใดก็ตามอาจทำตนให้เป็นอิสระได้จากการยึดติดในตัวตนและของตนเอง (อหังการ มนังการ) เราก็อาจบรรลุนิพพานในชีวิตนี้ได้
Last update:16/03/2548 10:50:59
Author: webmaster
กลับหน้าหลักคำถามที่พบบ่อย